Rada rodziców przy I LO w Przeworsku


Przewodniczący: Tomasz Misiąg

Zastępca Przewodniczący: Katarzyna Mędzela-Kulas

Sekretarz: Tomasz Głąb

Skarbnik: Aleksandra Majba

Członek: Anna Wańcicka

Członek: Jolanta Pawełek

Członek: Fabian Miara

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki