Rada rodziców przy I LO w Przeworsku


Przewodniczący: Tomasz Misiąg

Zastępca Przewodniczący: Katarzyna Mędzela-Kulas

Sekretarz: Tomasz Głąb

Skarbnik: Aleksandra Majba

Członek: Anna Wańcicka

Członek: Jolanta Pawełek

Członek: Fabian Miara