Cele działalności:
- Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz prawnymi jej aspektami.
- Przygotowanie do pełnienia roli wolontariusza – nabycie nowych umiejętności.
- Zaangażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
- Rozwijanie postaw interpersonalnych i społecznych (otwartość, empatia, wrażliwość, gotowość do niesienia pomocy).
- Zwrócenie uwagi na pojawiające się w środowisku lokalnym problemy społeczne.
– Dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Grupa powstała ponad 10 lat temu, jej założycielem jest pedagog szkolny, natomiast już od wielu lat opiekunami są: p. Lucyna Kontek – pedagog szkolny oraz p. Katarzyna Wiśniowska – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych.
Uczestnikami SzGW są uczniowie naszej szkoły, którzy chcą świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie  poświęcać swój wolny czas, by pomagać innym.
Wolontariusze wraz z opiekunami angażują się w liczne akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły, miasta, powiatu oraz o zasięgu ogólnopolskim (m.in. Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, akcje Podziel się posiłkiem, Przedświąteczna zbiórka żywności, akcje pomocy dzieciom chorym, wspieranie Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci). Biorą również udział w szkoleniach uzyskując certyfikaty i dyplomy.
Już od wielu lat Szkolna Grupa Wolontariuszy cieszy się dużą popularnością wśród uczniów -  w bieżącym roku szkolnym należy do niej 47 osób, jednak szereg akcji, w które angażuje się nasz szkolny wolontariat powoduje, że każdy czuje się potrzebny i może pomóc.

Uczniowie ze Szkolnej Grupy Wolontariuszy pomagają osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym. Poznają alternatywne formy spędzania wolnego czasu, a także mają szansę na rozwijanie własnych kompetencji interpersonalnych i społecznych takich jak: otwartość, empatia, wrażliwość, gotowość do niesienia pomocy. Czują się potrzebni, doceniani, rozwijają  kreatywność, poznają  nowych ludzi, cieszą się z efektów własnej  pracy. Przekonują się, że w dzisiejszym świecie nastawionym często na zysk, konsumpcję i przyjemności warto żyć nie tylko dla siebie samego, ale także dla innych, dając im to, co mamy najcenniejsze – cząstkę siebie.  W zamian za to otrzymują szczere uśmiechy i wdzięczność innych ludzi, czyli nagrody których nie da się przeliczyć na wartość pieniądza. Są one o wiele cenniejsze!
Ważnym dniem dla  każdego wolontariusza jest  5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r. To dowód uznania dla ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.
Zapraszamy wszystkich uczniów do zaangażowania się w działalność wolontarystyczną!
Opiekunowie SzGW

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki