W dniach od 7 do 9 kwietnia 2006 r., już po raz trzynasty Młodzi Archidiecezji Przemyskiej przeżywali spotkanie przed Niedzielą Palmową. Po raz pierwszy w Przeworsku.. Młodzi przeżywali te wielkie wydarzenia rozważając słowa „ Przywracajmy nadzieję młodym” oraz List Ojca św. do młodzieży zatytułowany :„ Twoje słowo jest światłem dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”

W pierwszym dniu, we wszystkich kościołach stacyjnych zostały odprawione Nabożeństwa Biblijne „GRÓB JEZUSA ZNAKIEM NADZIEI”, którym przewodniczyli księża biskupi.

W drugim dniu, zgodnie z ustalonym pro­gra­mem, o godz. 9.00 rano odbyły się w kościołach stacyjnych Msze święte z oko­licz­nościowym kazaniem, celebrowane przez miejscowych duszpasterzy. Przed południem odbyły się jeszcze spotkania w 15 osobowych grupach dzie­lenia, w których – pod kierunkiem przygotowanych animatorów – rozważano te­ma­tykę uczynków miłosiernych co do ciała. Miejscem pracy grup i miejscem noclegów dla ponad 220 uczestników była nasza szkoła - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

O godz. 19.00 zostały odprawione nabożeństwa Adoracji Krzyża świętego: „KRZYŻ JEZUSA ZNAKIEM NADZIEI

W niedzielę 9 kwietnia, po porannym spotkaniu w małych grupach na temat uczynków miłosiernych co do duszy, o godzinie 11.00 rozpoczęło się uro­czyste poświęcenie palm i procesja do ołtarza. Koncelebrowanej Eucharystii na przeworskim rynku przewodniczył Metropolita Przemyski, ks. abp Józef Michalik w otoczeniu Biskupów pomocniczych: Adama Szala i Mariana Rojka. W homilii Metropolita poruszył potrzebę umiłowania Chrystusa, wyrażającą się w zachowywaniu przykazań, poznawaniu Słowa Bożego, które „...jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce”. Na zakończenie Mszy świętej Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił pamiątkowe Krzyżyki Je­ro­zo­lim­skie i wręczył je przedstawicielom zgromadzonych, jako pamiątkę celebracji. Podziękował również mieszkańcom Przeworska za życzliwe przyjęcie młodzieży oraz wszystkim za­an­ga­żowanym – za zorganizowanie Spotkania. Zobacz zdjęcia z uroczystości.

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki