Dzień Patrona, Króla Władysława Jagiełły – odświętny i uroczysty, swoim klimatem współtworzy oryginalny pejzaż I LO w Przeworsku. Mottem tegorocznych obchodów Święta Patrona Szkoły były słowa zaczerpnięte z wiersza Cypriana Norwida:

Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej...

 

podkreślające ciągłość naszego dziedzictwa kulturowego oraz współdziałanie kolejnych pokoleń w procesie kształtowania narodowej tożsamości Polaków. Wychowanie młodego pokolenia opiera się na wartościach kultywowanych przez naszych przodków i jest misją, którą nasza szkoła pełniła od początków swego istnienia. Przeszłość jako niewyczerpany skarbiec narodowej kultury, wzniesionej przez naszych poprzedników na wyżyny często dla nas nieosiągalne, staje się inspiracją do podejmowania wyzwań stawianych przez teraźniejszość, która bez znajomości historii stałaby się skomplikowanym labiryntem bez wyjścia.

Zgodnie z tradycją podczas uroczystości uhonorowano wyróżniających się uczniów tytułem Wzorowego Ucznia i przyznaniem im Złotych Tarcz. Młodzieży szczególnie angażującej się w życie szkoły, utalentowanej artystycznie oraz osiągającej wysokie wyniki w rywalizacji  sportowej pan Dyrektor, Krzysztof Dyrkacz, wręczył Nagrody Dyrektora Szkoły i Rady Rodziców.

W programie artystycznym zaprezentowano montaż słowno-muzyczny z wykorzystaniem  fragmentów symbolicznego dramatu Stanisława Wyspiańskiego, „Wesele”, w którym jak w zwierciadle znalazła odbicie polska historia. W drugiej części programu podziwialiśmy talenty wokalne, krasomówcze i muzyczne naszych  młodych  artystów.

Dziękujemy  za przybycie wszystkim zaproszonym  gościom, a młodzieży składamy gratulacje i dziękujemy  za wspaniałe przedstawienie

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki