Samorząd uczniowski informuje, że w dniach 7 – 8 września br. odbędzie się kiermasz używanych podręczników.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:
1. Obrót używanymi podręcznikami organizuje się na początku roku szkolnego po ogłoszeniu przez dyrektora listy podręczników obowiązujących w bieżącym roku szkolnym, jednak nie później niż do 10 września każdego roku szkolnego.
2. Informacje o możliwości kupna/sprzedaży używanych podręczników zostają rozpowszechnione przez np.:
- stronę internetową szkoły, 
- profil szkoły na portalu Facebook, 
- informacje na tablicy informacyjnej na terenie szkoły,
- szkolny radiowęzeł.
3. Transakcje kupna/sprzedaży odbywają się między sprzedającym a kupującym przez pośrednictwo uczniów działających w samorządzie uczniowskim.
4. W kiermaszu biorą udział uczniowie zainteresowani sprzedażą, kupnem bądź wymianą podręczników.
5. Uczniowie zainteresowani sprzedażą, sporządzają 2 identyczne listy podręczników, które zawierają ich tytuł, imię i nazwisko autora oraz cenę. Wpisują na nie również swoje dane, typu: imię, nazwisko, klasa, numer telefonu. Jedną z list przekazują do przedstawicieli samorządu uczniowskiego, druga jest potwierdzeniem pozostawionych podręczników. 
6. Cenę ustala sprzedający w zależności od stopnia zniszczenia podręcznika. Przyjmuje się, że: książka w bardzo dobrym stanie to ok. 75% , w dobrym stanie to ok. 60%, książka zniszczona w stopniu znacznym, ale umożliwiającym korzystanie z niej, to ok. 45- 50% jej poprzedniej wartości.
7. W wydzielonym miejscu, na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły, zainteresowani mogą zamieszczać własne ogłoszenia o kupnie/sprzedaży używanych podręczników.
8. W ogłoszeniu należy podać tylko tytuł podręcznika, imię ucznia i klasę (ewentualne podanie numeru telefonu na odpowiedzialność ogłaszającego).
9. Niniejsza procedura dotyczy obrotu tylko używanymi podręcznikami. Zabronione jest dokonywanie na jej podstawie, obrotu podręcznikami nowymi.
10. Procedura obowiązuje dwa tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego.
 
Informacje odnośnie miejsca i godzin zostaną podane przez szkolny radiowęzeł.

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki