Nie dla przemocy wobec dzieci i młodzieży!

Pod takim hasłem 6 listopada dzieci i młodzież z przeworskich szkół maszerowała ulicami miasta przeciwstawiając się przemocy i krzywdzeniu dzieci. Klasa 1c wraz z opiekunami  - wychowawcą p.M. Jakubowską, pielęgniarką szkolną p. M.Flak  oraz pedagogiem p. L.Kontek miała okazję wyrazić  swój sprzeciw biorąc udział  w manifestacji.