Samorząd uczniowski informuje, że w dniach 7 – 8 września br. odbędzie się kiermasz używanych podręczników.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:
1. Obrót używanymi podręcznikami organizuje się na początku roku szkolnego po ogłoszeniu przez dyrektora listy podręczników obowiązujących w bieżącym roku szkolnym, jednak nie później niż do 10 września każdego roku szkolnego.
2. Informacje o możliwości kupna/sprzedaży używanych podręczników zostają rozpowszechnione przez np.:
- stronę internetową szkoły, 
- profil szkoły na portalu Facebook, 
- informacje na tablicy informacyjnej na terenie szkoły,
- szkolny radiowęzeł.
3. Transakcje kupna/sprzedaży odbywają się między sprzedającym a kupującym przez pośrednictwo uczniów działających w samorządzie uczniowskim.
4. W kiermaszu biorą udział uczniowie zainteresowani sprzedażą, kupnem bądź wymianą podręczników.
5. Uczniowie zainteresowani sprzedażą, sporządzają 2 identyczne listy podręczników, które zawierają ich tytuł, imię i nazwisko autora oraz cenę. Wpisują na nie również swoje dane, typu: imię, nazwisko, klasa, numer telefonu. Jedną z list przekazują do przedstawicieli samorządu uczniowskiego, druga jest potwierdzeniem pozostawionych podręczników. 
6. Cenę ustala sprzedający w zależności od stopnia zniszczenia podręcznika. Przyjmuje się, że: książka w bardzo dobrym stanie to ok. 75% , w dobrym stanie to ok. 60%, książka zniszczona w stopniu znacznym, ale umożliwiającym korzystanie z niej, to ok. 45- 50% jej poprzedniej wartości.
7. W wydzielonym miejscu, na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły, zainteresowani mogą zamieszczać własne ogłoszenia o kupnie/sprzedaży używanych podręczników.
8. W ogłoszeniu należy podać tylko tytuł podręcznika, imię ucznia i klasę (ewentualne podanie numeru telefonu na odpowiedzialność ogłaszającego).
9. Niniejsza procedura dotyczy obrotu tylko używanymi podręcznikami. Zabronione jest dokonywanie na jej podstawie, obrotu podręcznikami nowymi.
10. Procedura obowiązuje dwa tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego.
 
Informacje odnośnie miejsca i godzin zostaną podane przez szkolny radiowęzeł.

SZKOŁA W OKRESIE WAKACYJNYM CZYNNA W GODZINACH 7.00 - 15.00

"Powiedział mi kiedyś mój tata
I miał, jak się zdaje, rację,
Że największym wynalazcą
Wszechświata był ten,
Co wynalazł Wakacje”.
Ludwik Jerzy Kern
 
Tegoroczna uroczystość zakończenia roku szkolnego przypadła 23 czerwca, w szczególnym dniu  - Dniu Ojca.
Rozpoczęła się ona o godz. 9.00 od Mszy Św. w bazylice kolegiackiej pw. Ducha Św. Stamtąd zebrani udali się na wewnętrzny dziedziniec liceum. Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem, wprowadzony został sztandar oraz odśpiewany Hymn Narodowy. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych, pan dyrektor Krzysztof Dyrkacz dokonał podsumowania kończącego się roku szkolnego. Miłym gościem na dzisiejszej uroczystości był Ksiądz Marek Kapłon, który znalazł chwilę, aby ponownie nas odwiedzić. To dla nas zaszczyt, gdyż nie każda szkoła ma wśród swoich absolwentów misjonarzy, natomiast Ksiądz Marek odbył sentymentalną podróż w przeszłość. A przynajmniej mamy taką nadzieję.
Pan dyrektor Krzysztof Dyrkacz wraz z panem dyrektorem Andrzejem Żakiem wręczyli świadectwa promocyjne z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe wszystkim tym, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. 
Nasi uczniowie aktywnie brali udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych i oni także zostali uhonorowani nagrodami i dyplomami z rąk dyrekcji szkoły. 
Pan dyrektor pogratulował wszystkim uczniom tak pięknych wyników i podziękował za godne reprezentowanie naszej szkoły. 
W swoim wystąpieniu podziękował także młodzieży działającej w szkolnej grupie wolontariuszy, klubie HDK/PCK oraz samorządowi uczniowskiemu. Pan dyrektor z dumą podkreślił, jak dobrą i empatyczną mamy młodzież. Słowa uznania skierował również do nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły, dziękując za zaangażowanie i tworzenie na co dzień życzliwej atmosfery nauki i pracy.
Następnie uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami, z rąk których odebrali świadectwa i pozostałe nagrody.
Miłego i bezpiecznego odpoczynku. Do zobaczenia 4 września 2023 r.!

16 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się spotkanie z kandydatami do Nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia". Miło nam poinformować, że nasz wychowanek, Sebastian Goń, otrzymał z rąk Wicestarosty Jacka Kierepki i Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Ochrony Zdrowia Joanny Mordarskiej nagrodę oraz pamiątkowy dyplom.

15 czerwca 2023 r. delegacja społeczności szkolnej na czele z dyrektorem szkoły - panem Krzysztofem Dyrkaczem wzięła udział w otwarciu wystawy plenerowej pn.: Muzeum z miłości do sztuki i kraju. Wystawa, jak czytamy na stronie Muzeum w Przeworsku: „prezentuje losy Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Ekspozycja powstała w 200-lecie istnienia Muzeum i stanowi pierwsze z wydarzeń, zaplanowanych na jubileuszowy rok 2023, upamiętniających powstanie tej jednej z najstarszych na naszych ziemiach placówki muzealnej. Muzeum powstało we Lwowie w 1823 r., a po 1945 r. stopniowo odbudowywano jego zbiory we Wrocławiu w ramach Ossolineum. Wystawę przygotował zespół Muzeum Książąt Lubomirskich w składzie: Joanna Kachel-Szyjka, dr Łukasz Koniarek, Hanna Kuś-Joachimiak, dr Grzegorz Polak (koordynator)”. Ród Lubomirskich słynął z ogromnej kolekcji dzieł sztuki, niemało uwagi poświęcał na gromadzenie rzeźb czy broni. Muzealia gromadzono do rozpoczęcia II wojny światowej, niestety, jej wybuch pokrzyżował wiele planów. Tysiące bezcennych eksponatów zostało zabranych lub umieszczonych w innych muzeach. Warto skierować swe kroki do przeworskiego parku i studiując treść tablic, poznać zawiłe losy Muzeum Książąt Lubomirskich. Serdecznie polecamy!

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki