W dniach 11 – 14.09.2019 odbyło się III spotkanie koordynatorów projektu Erasmus+ „How sustainable is my school?”. Spotkanie miało miejsce w Langerwehe w Niemczech. Naszą szkołę reprezentowali p. Aleksander Szklarek i p. Agnieszka Lechowicz.     
   W trakcie zajęć w szkole podsumowano działania podjęte podczas II roku projektu oraz zaplanowano kolejne na rok szkolny 2019/20. Przedyskutowano propozycje zadań do realizacji podczas III wizyty partnerskiej, która odbędzie się we Francji w terminie  01 – 07.03.2020 r. W tych dniach młodzież wraz z opiekunami z naszej szkoły będzie gościć w Ermont niedaleko Paryża razem z delegacjami z Włoch, Niemiec oraz Rumunii.
   Realizując zadania projektowe uczestnicy spotkania odwiedzili znane centrum naukowo-badawcze w Julich, biorąc udział w prezentacjach i konferencjach na temat zmian w  sektorze energetycznym, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii czy korzyści płynących z fotovoltaiki. Innym ważnym punktem programu był wykład na Uniwersytecie w Aachen na temat przetwarzania odpadów oraz recyklingu opakowań z plastiku. W czasie wolnym udało się zobaczyć zabytkowy rynek z ratuszem w Aachen oraz historyczną gotycką katedrę w Kolonii.

 

Facebook

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Bierzemy udział w akcji Żonkile

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki