2C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55          
2 8:00- 8:45 j. ang-j1 AS 7
j. ang-j2 ET 5
rel KT 35 j. ang-j1 AS 01
j. ang-j2 ET 5
  mat HD 14
3 8:50- 9:35 j. niem-1/2 AL 10
j.fr-2/2 DK 14
r_wos MJ 36 r_wos MJ 36 wf-1/2 TM sg2 r_historia Cz 37
4 9:40-10:25 r_j.polski AD 8 przyr Ko 14 u_przed.-1/4 #P2 36
u_przed.-2/4 #P3 27
u_przed.-3/4 #P4 37
u_przed.-4/4 #P1 14
r_j.polski AD 8 r_historia Cz 37
5 10:35-11:20 r_j.polski AD 8 j. ang-j1 AS 10
j. ang-j2 ET 5
r_j.polski AD 8 r_j.polski AD 8 przyr MF 27
6 11:25-12:10 mat HD 14 mat HD 14 r_historia Cz 37 j. niem-1/2 AL 01
j.fr-2/2 DK 5
r_j.polski AD 10
7 12:25-13:10 godz.wych HD 14 r_j.polski AD 7 wf-1/2 TM sg2 przyr Ko 10 r_j.polski AD 10
8 13:20-14:05 wf-2/2 #T1 sg1 r_historia Cz 36 wf-1/2 TM sgm mat HD 14 r_wos MJ 36
9 14:10-14:55 wf-2/2 #T1 sgm     rel KT 35 wf-2/2 #T1 sg1
Drukuj plan
wygenerowano 2017-09-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum