W dniach 20 – 23.09.2018 odbyło się II spotkanie koordynatorów projektu Erasmus+ „How sustainable is my school?”. Spotkanie miało miejsce w Pesaro we Włoszech. Naszą szkołę reprezentowali p. Katarzyna Materna i p. Aleksander Szklarek. W tracie spotkania podsumowano działania podjęte podczas I roku projektu oraz dokonano planu działań na rok szkolny 2018/19. Przedyskutowano sprawy organizacyjne oraz propozycje zadań do realizacji podczas II wizyty partnerskiej. Ustalono termin spotkania partnerskiego które odbędzie się w Polsce -  17 – 23.03.2019. W tych dniach będziemy gościć w naszym mieście młodzież wraz z opiekunami z pozostałych szkół partnerskich z Włoch, Niemiec, Rumunii i Francji.