W dniach 6-7.02.2008 uczniowie naszej szkoły w ramach realizowanego programu BEZPIECZEŃSTWO W SIECI przeprowadzili w szkole podstawowej nr 1 zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń w sieci internet. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
Więcej na temat programu BEZPIECZEŃSTWO W SIECI.

W lutym organizujemy w naszej szkole Dni Niemieckie.
W programie:
• IV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego "Ich höre, ich lese und zugleich verstehe" – 12.02.08 (godz. 9.30);
• II Konkurs Krajoznawczy o Niemczech – 15.02.08;
• II Szkolne Dyktando z Języka Niemieckiego – 19.02.08;
• Program artystyczny;
• Oplakatowanie szkoły;
• Prezentowanie muzyki niemieckojęzycznej;
• Przygotowanie gazetki szkolnej projekcie internetowym z Finlandią "Wie das Land, so die Schule".

Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy do włączenia się w obchody Dni Niemieckich w naszej szkole!
Więcej informacji u nauczycieli języka niemieckiego.

Od 11 lutego 2008 r. następuje zmiana harmonogramu rozpoczynania i kończenia lekcji.

lekcja godz. rozpoczęcia godz. zakończenia
1 7.10 7.55
2 8.00 8.45
3 8.50 9.35
4 9.40 10.25
5 10.35 11.20
6 11.25 12.10 przerwa 20 min.
7 12.30 13.15 przerwa 15 min.
8 13.30 14.15
9 14.20 15.05
10 15.10 15.55
11 16.00 16.45
12 16.50 17.35
13 17.40 18.25
Wydawanie obiadów stołówce szkolnej odbywać się będzie od godziny 11.45 do godziny 13.30.

"Dzień Przedsiębiorczości" to program edukacyjno - wychowawczy sprzyjający podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Projekt jest organizowany za pośrednictwem Internetu. W roku szkolnym 2007/2008 odbywa się V edycja programu .
Koordynatorem projektu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.


Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
• odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
• zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.


Dzień przedsiębiorczości jest zaplanowany 3 kwietnia 2008.
Więcej informacji o tym projekcie u szkolnego koordynatora p. Anny Bąk

V edycja ogólnopolskiego konkursu "Moje finanse - z klasy do kasy" Jest to projekt NBP, Gazety Wyborczej i Fundacji Kronenberga przy CitiHandlowy, Partnerami akcji są: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i portal Gazeta.pl 7 stycznia rozpoczęła się V edycja ogólnopolskiego konkursu z wiedzy ekonomicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych - zabawy łączącej giełdowe emocje z praktyczną nauką inwestowania i oszczędzania pieniędzy. Rok temu do konkursu zgłosiło się ponad 56 tys. uczniów (blisko 14,5 tys. drużyn). Projekt będzie prowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.gazeta.pl/zkdk.
Aby wziąć udział w zabawie, uczestnicy muszą założyć 3-5-osobowy komitet inwestycyjny, złożony z uczniów tej samej klasy lub szkoły, pod opieką nauczyciela i zarejestrować się na stronie konkursu.
Termin rekrutacji mija 24 lutego 2008r.
Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do p. Anny Bąk