W dniach 17-19.11.2017 r. uczennica klasy  1a, Martyna Szczepańska, reprezentowała naszą szkołę w 42. Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym dla Młodzieży Szkolnej, który odbył się w malowniczej  scenerii średniowiecznego zamku w Golubiu-Dobrzyniu. W półfinale wzięło udział osiemnaścioro krasomówców z różnych regionów Polski. Poziom konkursu był niezwykle wysoki, toteż jury stanęłoprzed bardzo trudnym zadaniem rozstrzygnięcia o jego ostatecznych  wynikach. Różnice w punktacji niejednokrotnie dotyczyły setnych punktu. Tak było również w przypadku Martyny.
Tematem wystąpienia naszej utalentowanej uczennicy były walory turystyczno-krajoznawcze Bieszczad. Doskonała prezencja, sugestywność wypowiedzi, wysoka sprawność językowa Martyny zwróciły uwagę wielu odbiorców i zostały nagrodzone gromkimi  brawami. Zdobyte doświadczenie z pewnością  pozwoli jej stanąć do walki o udział w finale konkursu w przyszłym roku.
Gratulujemy i życzymy powodzenia.

20 listopada br. ponad czterdziestoosobowa grupa zainteresowanych licealistów wzięła udział w wycieczce zorganizowanej przez opiekunki Samorządu Uczniowskiego: p. Alicję Domkę i p. Monikę Czech. Opiekę nad młodzieżą pełniły opiekunki SU oraz p. Elżbieta Olszyńska.
Celem wyjazdu było wpisanie się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez udział w wystawie „WYSPIAŃSKI” w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
Stalowa Wola to perła Centralnego Okręgu Przemysłowego. W modelowy sposób pokazuje, czym był Centralny Okręg Przemysłowy 80 lat temu dla Polski. Fundamentem Centralnego Okręgu Przemysłowego, również Stalowej Woli była niepodległość. Marzenie Polaków, by budować własny, polski dom w oparciu o możliwości, talenty Polaków i o wielki wysiłek narodowy. Projekt Centralnego Okręgu Przemysłowego był projektem zgody narodowej.
Stanisław Wyspiański to jeden z najwybitniejszych twórców polskich: malarz, grafik, rysownik, poeta, dramatopisarz, scenograf i reformator teatru. Uznawany za czwartego wieszcza narodowego. Tak samo jak i Słowacki czy Mickiewicz, Wyspiański zastanawiał się nad tym, co przeszkadza Polakom w odzyskaniu wolności. Zainteresowanie się twórcy „ Wesela” problematyką narodowowyzwoleńczą, nawiązanie do najwybitniejszych dzieł romantyków, symbolizm poszczególnych scen, czytelna ocena społeczeństwa polskiego i własna koncepcja zrywu przeciwko zaborcom sprawiła, że dzieło Wyspiańskiego zyskało miano ,,dramatu narodowego".
Wystawę WYSPIAŃSKI dedykowano artyście w 110. rocznicę śmierci. Ekspozycja zbudowana jest wokół kilku kluczowych dla mistrza wątków: Warsztat, Człowiek, Sacrum/Natura, Japonizm, Antyk, Typograf. Ekspozycję zamyka przestrzeń dedykowana twórczości teatralnej malarza, w interpretacji Andrzeja Wajdy – „Wyspiański według Wajdy”.
Wystawę dopełniają prace współczesnego malarza, Adama Brinckena, inspirowane witrażami franciszkańskimi.

16 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbyły się eliminacje strefowe XXVII Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej. W zmaganiach artystycznych brali udział uczniowie szkół średnich z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego i przeworskiego. Wykonawcy mogli zaprezentować swoje zdolności w dwóch kategoriach – recytacja i poezja śpiewana. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 2b – Julia Markowska i Aleksandra Wajda a także klasy 2a – Klaudia Nykiel  oraz Karolina Uberman. Do finału, który odbędzie się 8 grudnia 2017r. w Sędziszowie Małopolskim, w kat. poezja śpiewana zakwalifikowała się Aleksandra Wajda. Wszystkim uczestnikom Konkursu gratulujemy, a Oli życzymy  kolejnych sukcesów.

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku organizuje już po raz kolejny akcję integrującą osoby niepełnosprawne z dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zachęcamy  do wzięcia udziału w zbiórce maskotek, zabawek, art. szkolnych, słodyczy lub do wypieku ciast. Prosimy, aby przekazane rzeczy były w dobrym stanie. Akcja trwa do 24.11.

Zebrane dary proszę przynosić do pedagoga.

9 listopada klasy 1b, 1c, 1d i 2c wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez terapeutów Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego SELF. Tematyka spotkań dotyczyła profilaktyki uzależnień od Internetu i komputera. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w warsztatach, podobała im się atmosfera, ćwiczenia współpracy i logicznego myślenia. Cenne okazały się także wskazówki dotyczące bezpiecznego zachowania w Internecie. Projekt został dofinansowany przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.
 

Facebook

Przydatne linki

LOSOWE FILMY