W dniu 18.09.2018r. uczniowie klas 1a, 1b i 1d w ramach Projektu "Czas na technologie informayjno – edukacyjne i eksperyment" uczestniczyli w Interaktywnym Pikniku Edukacyjnym w Czudcu.

Opiekę sprawowały p. E. Olszyńska oraz p. L. Kontek.

 

We współpracy ze Stowarzyszeniem Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku zbieramy nakrętki na rzecz naszej uczennicy Dominiki cierpiącej na przepuklinę oponowo - rdzeniową. Pieniądze zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację.

Zebrane nakrętki prosimy przekazać do pedagoga szkolnego.

Szkolna Grupa Wolontariuszy

Dyrekcja  i  wychowawcy klas zapraszają Rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły

na spotkanie informacyjne w dniu 25.09.2018 r.

 

W dniu 18 września Szkolny Klub HDK PCK „Głos serca” zorganizował wyjście uczniów na oddawanie krwi do Starostwa Powiatowego w Przeworsku przyłączając się do akcjI organizowanej przez Fundację Kompas wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie „100 litrów krwi na 100-lecie odzyskania Niepodległości”. Grupa chętnych liczyła 12 osób z klas 3a, 3b, 3c i 3d. Opiekę nad uczniami sprawowały panie M. Flak oraz A. Lechowicz. Badania lekarskie zakończyły się pomyślnie dla 8 uczniów i opiekuna p. A. Lechowicz. Oddając krew podaliśmy hasło: Niepodległa i w ten sposób uczciliśmy 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Dziękujemy! Pamiętajcie – oddając krew ratujemy życie a Niepodległa… jest dla wszystkich.

 

Honorowi Dawcy Krwi z dnia 18.09.2018

1. Antoni Majkut (3a)                                          6. Mateusz Śliwa (3d)
2. Michał Łania (3a)                                           7. Kacper Chomik (3d)
3. Łukasz Hałys (3b)                                          8. Radosław Uliszak (3d)
4. Magdalena Kowalczyk (3b)                          9. p. Agnieszka Lechowicz                  
5. Patrycja Madera (3c)

 

Tradycyjnie jak co roku w dniu 10.09.2018 r. odbył się w naszej szkole mecz koszykówki chłopców pomiędzy Drużyną Szkolną, a Absolwentami Szkoły. W tym roku meczem uczciliśmy 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI PRZEZ POLSKĘ. Mecz dostarczył uczestnikom dużo wrażeń i zabawy. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie i zapraszam za rok.

Krzysztof Mirkiewicz