W dniu 24. 11. 2017 r. w naszej szkole zastał przeprowadzony Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” przy współpracy z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W V edycji wyżej wymienionego konkursu wzięło udział 16 uczniów liceum ogólnokształcącego:

- kl. 1a – Cichy Grzegorz, Rzeczyca Maciej, Szymańska Aleksandra, Surmiak Jakub, Wojciechowska Katarzyna, Balawender Paulina, Kostka Jakub,

- kl. 1c – Przewrocki Łukasz, Motyka Tomasz, Balawender Mateusz, Liszka Marcin,

- kl. 2a – Fejdasz Julia, Jakubów Kuba, Jankowska Weronika, Nawolska Klaudia, Perykasza Natalia.

Zawody miały formę pisemną. Uczestnicy mogli sprawdzić i pogłębić swoją wiedzę i z zakresu geografii regionu, Polski i świata.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 marca 2018 r.

W dniu 21 listopada Szkolny Klub HDK PCK zorganizował wyjście uczniów na akcję krwiodawstwa  do Starostwa Powiatowego w Przeworsku.  Grupa chętnych liczyła 5 osób z klasy 3b. Opiekę nad uczniami sprawowały panie M. Flak oraz A. Lechowicz. Tym razem badania lekarskie zakończyły się pomyślnie dla całej piątki,  uczniowie zostali honorowymi dawcami krwi – gratulujemy!  Krew oddały również dwie nauczycielki.
Bardzo dziękuję wszystkim. Pamiętajcie – oddając krew ratujemy życie!


Honorowi Dawcy Krwi z dnia 21.11.2017
1.    Krzan Karolina (3b)
2.    Buja Kamila (3b)
3.    Sobala Magdalena (3b)
4.    Żurek Eliza (3b)
5.    Sikora Dawid (3b)

6.    P. E. Zięba
7.    P. A. Lechowicz

 

 

W dniach 8- 11 listopada w Ermont ( Francja) odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli projektu unijnego Erasmus plus. W trakcie spotkania przedstawiciele każdego państwa zaprezentowali swoje szkoły oraz omówiliśmy wszystkie działania jakie podejmiemy w trakcie trwania projektu. W spotkaniu wzięli udział:

Polska

Niemcy

Włochy

Rumunia

Francja

Aleksander Szklarek

Katarzyna Materna

Suzanne Nehls Bhayani

Klaus Dauven

Anna Genari

Gianluca Lanari

Roberto Paolucci

 

Marilena Gaucan

Diana Toader

Richard Allan

Następne spotkanie odbędzie się w Rumunii w marcu 2018, a z naszej szkoły oprócz opiekunów projektu pojadą wybrani uczniowie klas 2b i 2c.

W dniach 17-19.11.2017 r. uczennica klasy  1a, Martyna Szczepańska, reprezentowała naszą szkołę w 42. Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym dla Młodzieży Szkolnej, który odbył się w malowniczej  scenerii średniowiecznego zamku w Golubiu-Dobrzyniu. W półfinale wzięło udział osiemnaścioro krasomówców z różnych regionów Polski. Poziom konkursu był niezwykle wysoki, toteż jury stanęłoprzed bardzo trudnym zadaniem rozstrzygnięcia o jego ostatecznych  wynikach. Różnice w punktacji niejednokrotnie dotyczyły setnych punktu. Tak było również w przypadku Martyny.
Tematem wystąpienia naszej utalentowanej uczennicy były walory turystyczno-krajoznawcze Bieszczad. Doskonała prezencja, sugestywność wypowiedzi, wysoka sprawność językowa Martyny zwróciły uwagę wielu odbiorców i zostały nagrodzone gromkimi  brawami. Zdobyte doświadczenie z pewnością  pozwoli jej stanąć do walki o udział w finale konkursu w przyszłym roku.
Gratulujemy i życzymy powodzenia.

20 listopada br. ponad czterdziestoosobowa grupa zainteresowanych licealistów wzięła udział w wycieczce zorganizowanej przez opiekunki Samorządu Uczniowskiego: p. Alicję Domkę i p. Monikę Czech. Opiekę nad młodzieżą pełniły opiekunki SU oraz p. Elżbieta Olszyńska.
Celem wyjazdu było wpisanie się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez udział w wystawie „WYSPIAŃSKI” w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
Stalowa Wola to perła Centralnego Okręgu Przemysłowego. W modelowy sposób pokazuje, czym był Centralny Okręg Przemysłowy 80 lat temu dla Polski. Fundamentem Centralnego Okręgu Przemysłowego, również Stalowej Woli była niepodległość. Marzenie Polaków, by budować własny, polski dom w oparciu o możliwości, talenty Polaków i o wielki wysiłek narodowy. Projekt Centralnego Okręgu Przemysłowego był projektem zgody narodowej.
Stanisław Wyspiański to jeden z najwybitniejszych twórców polskich: malarz, grafik, rysownik, poeta, dramatopisarz, scenograf i reformator teatru. Uznawany za czwartego wieszcza narodowego. Tak samo jak i Słowacki czy Mickiewicz, Wyspiański zastanawiał się nad tym, co przeszkadza Polakom w odzyskaniu wolności. Zainteresowanie się twórcy „ Wesela” problematyką narodowowyzwoleńczą, nawiązanie do najwybitniejszych dzieł romantyków, symbolizm poszczególnych scen, czytelna ocena społeczeństwa polskiego i własna koncepcja zrywu przeciwko zaborcom sprawiła, że dzieło Wyspiańskiego zyskało miano ,,dramatu narodowego".
Wystawę WYSPIAŃSKI dedykowano artyście w 110. rocznicę śmierci. Ekspozycja zbudowana jest wokół kilku kluczowych dla mistrza wątków: Warsztat, Człowiek, Sacrum/Natura, Japonizm, Antyk, Typograf. Ekspozycję zamyka przestrzeń dedykowana twórczości teatralnej malarza, w interpretacji Andrzeja Wajdy – „Wyspiański według Wajdy”.
Wystawę dopełniają prace współczesnego malarza, Adama Brinckena, inspirowane witrażami franciszkańskimi.

Facebook

Przydatne linki

LOSOWE ZDJĘCIA

LOSOWE FILMY