Dziś rozpoczęliśmy w naszej szkole kolejny Maraton Pisania Listów Amnesty International. Istotą akcji jest wysłanie jak największej liczby listów do władz w krajach, gdzie naruszane są prawa człowieka. Piszemy także wiadomości z wyrazami poparcia do osób lub grup, których prawa są naruszane.

Akcję koordynują uczniowie klasy 3c pod opieką p. M. Jakubowskiej.
Włącz się w akcję ! Pomyśl, że może Twój list uratuje komuś życie albo pomoże przetrwać trudne chwile!