Dziś rozpoczęliśmy w naszej szkole kolejny Maraton Pisania Listów Amnesty International. Istotą akcji jest wysłanie jak największej liczby listów do władz w krajach, gdzie naruszane są prawa człowieka. Piszemy także wiadomości z wyrazami poparcia do osób lub grup, których prawa są naruszane.

Akcję koordynują uczniowie klasy 3c pod opieką p. M. Jakubowskiej.
Włącz się w akcję ! Pomyśl, że może Twój list uratuje komuś życie albo pomoże przetrwać trudne chwile!

 

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki