4 września zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Bazylice p.w. Ducha Św. w Przeworsku. W słowie skierowanym do młodzieży kapłan skupił się na tym, aby w życiu i w szkole kierować się zasadą miłości bliźniego, by talentami i zdolnościami obdarzać drugiego człowieka. Wspomniano również tych, którzy odeszli do Domu Ojca. m.in: Pana Piotra Koniecznego i Pana Krzysztofa Sebzdę.
Dalszy ciąg ceremonii miał miejsce w budynku szkolnym w zmodernizowanej sali gimnastycznej.
Inaugurację zaszczycił swoją obecnością Starosta Powiatu Przeworskiego Pan Zbigniew Kiszka, który dzięki negocjacyjnemu doświadczeniu pozyskał przystępną cenę na wykonanie i montaż certyfikowanej podłogi sportowej duńskiej firmy JUNCERS.
W trakcie części oficjalnej, po wspólnym zaśpiewaniu hymnu państwowego, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Piotr Kuc dziękując Panu Staroście za okazaną pomoc i zaangażowanie. Pan Dyrektor, zwracając się do uczniów, podkreślił, że nauczyciele są ich przewodnikami i przyjaciółmi. Wychowankom  klas pierwszych podziękował za zaufanie, które okazali wybierając jako miejsce kontynuowania nauki naszą szkołę.  
Pan Starosta wyraził zadowolenie z efektu modernizacji sali gimnastycznej, ciesząc się, że jest ona nie tylko estetyczna, ale przede wszystkim bezpieczna dla uczniów. Wszystkim zebranym życzył wytrwałości i zadowolenia z wykonywanej pracy.
W dalszej części spotkania nastąpiło przedstawienie przez Pana Dyrektora Wychowawców klas.